Dwergar


Current Offers for Dwergar

Note: Ad blockers can interfere with getting the latest price data. Please whitelist boardgamerdeals.com.

 • Rating

  7.62718

 • # Players

  2 - 4

 • Playtime

  60 Minutes

 • Age

  12

 • Year Published

  2020

Game Description

Welcome to Dwergar– a fantastic mine full of dwarf miners, engineers and blacksmiths absorbed in their life passion -work!
Stepping in, you feel the temperature rise and smell the melted metals.
The sound of the sledgehammer is resonating through the halls of the great dwarf mine city.
Each guild of outstanding builders and miners try to demonstrate their efficiency and skills by collecting rich ores and precious gems. Then, they use them to build magnificent structures around the Dwergar mines.
It is well known that the mining shaft in this legendary mine is always working, and only the masters of a mining profession can earn the privilege to work here. You are one of them. Can you prove that you deserve this honor?
The unique meeple distribution system and innovative mechanism of mining the resources will allow you to experience the classic worker placement game in a new innovative way!
You are a leader of the dwarf guild who works in a mine. Your task is to collect all kinds of resources (stone, iron, gold, gems and a short-term action resource – heat). These supplies will help you build the infrastructure of the Dwergar mine by following architects’ orders presented on the cards. The goal of the game is to collect those cards. You exchange the resources for the cards and these in turn will bring you the victory points.
The simplicity of the rules and the depth of the gameplay make a medium complexity game that can satisfy families as well as avid gamers.
The game lasts 10 rounds. After that, the dwarf guild with the most points, wins!

—description from the publisher
Witamy w Dwergar- fantastycznej kopalni peÅ‚nej krasnoludzkich górników, inżynierów oraz kowali pochÅ‚oniÄ™tych swojÄ… życiowÄ… pasjÄ… – pracÄ…. Kopalnia wita ciÄ™ zapachem topionych rud metali oraz ciepÅ‚em bijÄ…cym z rozgrzanych pieców. DźwiÄ™k kowalskich mÅ‚otów rozbrzmiewa w salach wielkiego krasnoludzkiego miasta-kopalni.
Każda gildia to grupa wybitnych budowniczych oraz górników, którzy pragnÄ… udowodnić swój kunszt. GromadzÄ… bogate rudy i cenne klejnoty, a nastÄ™pnie używajÄ… ich do wznoszenia wspaniaÅ‚ych budowli oraz maszyn wokóÅ‚ kopalni Dwergar.
Powszechnie wiadomo, że tylko mistrzowie górniczego fachu mogÄ… uzyskać przywilej pracy w legendarnej kopalni. JesteÅ› jednym z nich. Czy okażesz siÄ™ godny tego wyróżnienia?
W grze Dwergar unikalny system dystrybucji meepli oraz innowacyjny mechanizm wydobywania zasobów, pozwalajÄ… doÅ›wiadczyć klasycznej gry Euro, o zarzÄ…dzaniu zasobami, w zupeÅ‚nie nowy sposób!
JesteÅ› przywódcÄ… gildii krasnoludów, która pracuje w legendarnej kopalni Dwergar. Twoim zadaniem jest zdobycie wszelkiego rodzaju zasobów (kamieÅ„, żelazo, zÅ‚oto, klejnoty, ciepÅ‚o). Używaj ich, aby rozwijać infrastrukturÄ™ kopalni, wypeÅ‚niajÄ…c karty ze zalecaniami architektów. KorzystajÄ…c z wydobytych zasobów realizujesz karty zleceÅ„, otrzymujÄ…c w zamian punkty zwyciÄ™stwa.
Proste zasady oraz gÅ‚Ä™bia rozgrywki tworzÄ… grÄ™ o Å›redniej zÅ‚ożonoÅ›ci, która może zadowolić zarówno rodziny, jak i zapalonych graczy. Karty wydarzeÅ„, zmienna dostÄ™pność fachowców oraz 5 różnych tali zleceÅ„ architektów gwarantujÄ… różnorodność każdej rozgrywki.
Gra trwa 10 rund. ZwyciÄ™zcÄ… jest gildia krasnoludów z najwiÄ™kszÄ… liczbÄ… punktów zwyciÄ™stwa!

"-opis od wydawcy"

© 2024

We are a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for us to earn fees by linking to Amazon.com and affiliated sites.